Diplom

Dato: 1660-10-22Signatur: sab-1660-10-22


Eies av Statsarkivet i Bergen

Kopi av "Laughtingsdom afsagt af Laugmand Jørgen Foss d. 22. Oktobr. 1660. angaaende Ambles Ret.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Lagmann, Lagting

Relatert til: Jørgen Foss

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus