Diplom

Dato: 1581-05-03Signatur: ubb-1581-05-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen, med hustru Tholicke Henrichsdatter en odels-kålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betalingen er 12 gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Mester, Salg ; (hage), Skjøte ; (hage), Hage ; (kålhage), Kålhage

Relatert til: Jens Nilssen til Simling, Adriann von Buckschott, Tholicke Henrichsdatter, Henrich Piaske, Joenn Bennckestock til Midløen, Christoffer Oluffssen, Niels Wilckentzoon

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus