Diplom

Dato: 1588-04-23Signatur: ubb-1588-04-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fullmakt fra Ingebrett Olafssøn til Mickel Selbjørnssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Fullmakt

Relatert til: Ingebrett Olafssønn, Mickel Selbjørnssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus