Diplom

Dato: 1593-10-15Signatur: ubb-1593-10-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jacob Anderssøn på Steinsåker selger sin hustrus odel i gården Øistad i Stryn skipreide og Innvik kirkesogn i Nordfjord, til hennes bror Oluff Laurentssøn på Øistad, for 15 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Odel, Salg ; (odel)

Relatert til: Jacob Anderssønn på Steinsåker, Oluff Laurentssønn på Øistad

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus