Diplom

Dato: 1597Signatur: ubb-1597


Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på Vik har påført ham siden hans mors død i 1562.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Klage

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Jens Pederssønn på Vik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus