Diplom

Dato: 1602-03-24Signatur: ubb-1602-03-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Laurits Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, stevner Gaute Torbjørnssøn på Fimreite i Sogndal til å møte for retten da Mikkel Mikkelssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, og hans svoger Torbein Jenssøn har anklaget ham for bl. a. ulovlig å ha brukt munn og kommet med trusler ovenfor sognepresten.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Anklage, Stevning, Trussel

Relatert til: Laurits Kruse til Svenstrup, Gaute Torbjørnssønn på Fimreite, Mikkel Mikkelssønn, Torbein Jenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus