Diplom

Dato: 1614-09-24Signatur: ubb-1614-09-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mogens Olssøn på Bygd samt Barde Mogenssøn på Sundve og Oluf Mogenssøn på Høn med tre søstre har solgt til Kolbein Havssøn på Skjervheim i Myrkdalen odelsparter (7 månedsmatsbol) i gården Sundve, Holabygd i Vinje kirkesogn for til sammen 49 (?) riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Mogens Olssønn på Bygd, Barde Mogenssønn på Sundve, Oluf Mogenssønn på Høn, Kolbein Havssønn på Skjervheim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus