Diplom

Dato: 1630-10-12Signatur: ubb-1630-10-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet og overdradd til møller Hans Meus og hans hustru Magrete Hansdatter, en av byens grunner ved Duedalselven (Muleelven) som tidligere var kirkegods. Den årlige grunnleie er 3 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (grunn), Elv

Relatert til: Hans Meus, Magrete Hansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus