Diplom

Dato: 1636-10-04Signatur: ubb-1636-10-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Da Sakarias Anderssøn, borger i Bergen, har på vegne av enken Elline Hågensdatter tiltalt hennes nabo Johan Lampe for å ikke ville etterkomme en seks manns kjennelse av 2. august samme år, avsier borgermestre og rådmenn i Bergen en endelig dom, som pålegger Johan Lampe å rive ned det plankeverk han har satt opp inne på enkens grunn, og dessuten innestå for den skade og unødevndig trette han har påført henne på grunn av dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Dom, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Tiltale, Kjennelse, Pålegg

Relatert til: Sakarias Anderssønn, Elline Hågensdatter, Johan Lampe

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus