Diplom

Dato: 1637-02-20Signatur: ubb-1637-02-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Halvor Oloffssøn på Orre i Hålandsdalen, på egne og tjenesepiken Marit Svendsdatters vegne, Engelbrett Svenssøn, Haldvor Jonssøn på Solbjør i Samnanger, Oluff Jonssøn på Kilen, på vegne av sin hustru Siri Askildsdatter, og Sven Toressøn på Mosvold kunngjør, at de har solgt til Johan Frantssøn på Vevatne på Tysnes sine odelsparter i odelsgården Skogseid.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tjenestepike

Relatert til: Halvor Oloffssønn på Orre, Marit Svendsdatter, Engelbrett Svenssønn, Haldvor Jonssønn på Solbjør, Oluff Jonssønn på Kilen, Siri Askildsdatter, Sven Toressønn på Mosvold, Johan Frantssønn på Vevatne

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus