Diplom

Dato: 1641-03-12Signatur: ubb-1641-03-12


Gjert Petterssønn har med samtykke av sin hustru Trine Jansdatter solgt til skipper Mogens Anderssønn og hans hustru Susanna Berentsdatter, først de hus med eiendom opptil skipper Oluff Lauritssøns hus på den nordre og hans egne hus på den søndre side, dernest en sjøbodgrunn "Med paastaaende biugning, som er en Boed med Lofft". Rådmennene Søffren Jenssøn og Willads Madssøn ble anmodet om å forsegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Rådmann ; (Bergen), Sjøbod, Eiendom, Skipper, Salg ; (hus og eiendom)

Relatert til: Gjert Petterssønn, Trine Jansdatter, Mogens Anderssønn, Susanna Berentsdatter, Søffren Jenssønn, Willads Madssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus