Diplom

Dato: 1657-08-14Signatur: ubb-1657-08-14b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Fredrik III sin stadfesting på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Foruten Finne hovedgård i Gullfjerdingen åtting på Voss omfatter salget omkring 70 gårder og jordparter i Vossavangen hovedsogn og 4 i Evanger sogn. Kjøpesummen er ikke angitt.

Relatert til: Kong Fredrik III, Gabriel Marselis

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus