Diplom

Dato: 1316-02-21


Nettsider
Diplom datert 1316, 21. februar. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 113.


Signatur: ubb-diplom-0006


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Haakon Dan, kongens ombudsmann på Ringerike, lovverner i anledning av bygselsmannens klage kongens gård Naudgengsrud mot all ulovlig bruk

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Lovgivning, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Relatert til: Haakon Dan (Kongens ombudsmann 1316)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 80 mm
  • 250 mm
  • God
  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus