Diplom

Dato: 1329-03-06


Nettsider
Diplom datert 1329, 6. mars. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 13.


Signatur: ubb-diplom-0010


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Gudleik Ogmundssøn, kongens underfehirde i Bergen, og Halvard Ogmundssøn i Svein Sigurssøns ombud erkjenner, at Alfinn i Gjerde og Ogmund Ivarssøn hadde innbrakt til kongsgården ledingen på Voss for kong Magnus sitt tiende år, bestående av levende og slaktede dyr, skinn, smør, malt, korn etc.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skatt, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring

Relatert til: Svein Sigurssøns, Kong Magnus, Ogmund Ivarssøns, Gudleik Ogmundssøn, Alfinn, Halvard Ogmundssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 79 mm
  • 257 mm
  • Pergament, 2 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus