Diplom

Dato: 1331-04-13


Nettsider
Diplom datert 1331, 13. april. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 160.


Signatur: ubb-diplom-0014


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Korsbror i Oslo, Guttorm Håvardssøns testamente til kirker, klostre, hospitaler, geistlige og verdslige i Oslo bispedømme. Avskrift etter originalen i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 62. Nr. 1.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Testament, Middelalder, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie

Relatert til: Guttorm Håvardssøns

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter originalen i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 62. Nr. 1.

comments powered by Disqus