Diplom

Dato: 1332-03-12


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 193


Signatur: ubb-diplom-0015


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til klostret.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie, Gjeld

Relatert til: Bjørn Bryde, Albrekt, Torkel Salomonssøn, Gunnar Går

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskriften tilhører en samling på 15 diplomer som i 1845 ble gitt av riksarkivar Lange til W.F.K. Christie.

comments powered by Disqus