Diplom

Dato: 1332-03-12


Nettsider
Diplom datert 1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 193


Signatur: ubb-diplom-0015


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til klostret.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kirkehistorie, Gjeld

Relatert til: Bjørn Bryde, Albrekt, Torkel Salomonssøn, Gunnar Går

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskriften tilhører en samling på 15 diplomer som i 1845 ble gitt av riksarkivar Lange til W.F.K. Christie.

comments powered by Disqus