Diplom

Dato: 1339-04-06


Nettsider
Diplom datert 1339, 6. april. Hyllin (Voss, Hordaland) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 231.


Signatur: ubb-diplom-0019


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tolv menn kunngjør at Sørkver Ormssøn førte vitner for at han hadde sin bror Halsteins fullmakt på å ha stevnet sin stemor Ingegerd til å motta innløsningssummen, og at hun hadde vedgått brødrenes rett til gjenløsning, alt dette vedrører gården Hyllin på Voss.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Rettssak, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet

Relatert til: Sørkver Ormssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 213 mm
  • 285 mm
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus