Diplom

Dato: 1340-03-02


Nettsider
Diplom datert 1340, 2. mars. Hovland (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 243.


Signatur: ubb-diplom-0022


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sysselmannen i Hardanger Andres Arnssøn og tre andre menn kunngjør at Ogmund Hauk førte vitner på, at Haldor Arnessøn for 23 år siden gav Ogmund med sin datter Arna to månedsbol i gården Hovland (i Ullensvang), som han siden har hatt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Relatert til: Andres Arnssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 128 mm
  • 215 mm
  • Pergament, 3 og 4 segl henger ved.

comments powered by Disqus