Diplom

Dato: 1340-05-02


Nettsider
Diplom datert 1340, 2. mai. Undredal (Aurland, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 244.


Signatur: ubb-diplom-0023Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn kunngjør at Eindrid Erlendssøn solgte sin morsarv i gården Flåm i Aurland (i Sogn) til Arne Torgeirssøn for ti år, da han eller hans barn skulle gjenløse jorden.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Relatert til: Eindrid Erlendssøn, Arne Torgeirssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 91 mm
  • 254 mm
  • Svært god
  • Pergament, alle 3 segl henger ved.

comments powered by Disqus