Diplom

Dato: 1340-05-02


Nettsider
Diplom datert 1340, 2. mai. Undredal (Aurland, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 244.


Signatur: ubb-diplom-0023Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn kunngjør at Eindrid Erlendssøn solgte sin morsarv i gården Flåm i Aurland (i Sogn) til Arne Torgeirssøn for ti år, da han eller hans barn skulle gjenløse jorden. Pergament, alle 3 segl henger ved.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Relatert til: Eindrid Erlendssøn, Arne Torgeirssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 95 mm
  • 255 mm
  • Svært god
  • Pergament, alle 3 segl henger ved.

comments powered by Disqus