Diplom

Dato: 1340-05-03


Nettsider
Diplom datert 1340, 3.mai. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245


Signatur: ubb-diplom-0024


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Guttorm Ivarsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med innløsningsrett. Hvor eller hvorvidt originalen finnes er ikke kjent.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Salg

Relatert til: Diplom datert 1413, 10. juli. Bergen, Guttorm Ivarsson, Erling Torleiksson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Svært god

comments powered by Disqus