Diplom

Dato: 1342-10-06


Nettsider
Diplom datert 1342, 6. oktober. Bergen (Munkeliv). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 66.


Signatur: ubb-diplom-0026


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sigurd Gudmundsson, Magnus Brandsson og Jon Haftorsson kunngjør at Martin Sigurdsson har solgt fire markebol i Tveit i Bringedalsbygda, Kallestad sokn (nå Husnes sokn, Kvinnherad), i Sunnhordaland, for åtte merker, til Pål Knutsson.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Landskyld

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • To avskrifter av major Niels Griis Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares paa Gaarden Tvedt i Qvindherreds Præstegjæld”. Originalen er siden gått tapt. To oversettelser ved major Dahl er vedlagt

comments powered by Disqus