Diplom

Dato: 1346-02-24


Nettsider
Diplom datert 1346, 24. februar. Blakar (Lom, Oppland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 153.


Signatur: ubb-diplom-0027


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Sigurd Jonssøn, vikarius på Mo (Lom), og syv andre menn kunngjør at de på Blakar vurderte det gods, som tilhørte Ingegerd Olavsdatter og hennes barn med Helge Skark.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Jordegods, Eiendom

Relatert til: Ingegerd Olavsdatter, Sigurd Jonssøn, Helge Skark

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 105
  • 170
  • Svært god
  • Pergament, 6 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus