Diplom

Dato: 1347-07-03


Nettsider
Diplom datert 1347, 3. juli. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 314.


Signatur: ubb-diplom-0030


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

1348, 10. april. Bergen Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Sgrid, Eivind Torgeirsson, Ivar Erlingsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Ark med tekst fra kortkatalogen
  • Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato.

comments powered by Disqus