Diplom skapt av

Dato: 1349-09-23


Nettsider
Diplom datert 1349, 23. september. Nidaros. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 212.


Signatur: ubb-diplom-0036


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Erkebiskop Arne (Ivarssøn Vade) av Nidaros, hans testamente til kirker, hospitaler, klostre, menn og kvinner.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Testament, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Kirkehistorie

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift av riksarkivar C. Lange etter original i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 10. Nr. 16.

comments powered by Disqus