Diplom skapt av

Dato: 1349-09-23


Nettsider
Diplom datert 1349, 23. september. Nidaros. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 212.


Signatur: ubb-diplom-0036


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Erkebiskop Arne (Ivarssøn Vade) av Nidaros, hans testamente til kirker, hospitaler, klostre, menn og kvinner.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Testament, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Arv, Kirkehistorie

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift av riksarkivar C. Lange etter original i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 10. Nr. 16.

comments powered by Disqus