Diplom

Dato: 1352-06-30


Nettsider
Diplom datert 1352, 30. juni. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 331.


Signatur: ubb-diplom-0037Gå til side:

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Avlat, Biskoper

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 97
  • 222
  • Pergament, segl mangler.
  • Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen.

comments powered by Disqus