Diplom

Dato: 1352-06-30


Nettsider
Diplom datert 1352, 30. juni. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 331.


Signatur: ubb-diplom-0037Gå til enkeltside for nedlasting:

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat.
Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Avlat, Biskop

Relatert til: Gisbrikt Erlendsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 97 mm
  • 222 mm
  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus