Diplom

Dato: 1361-05-26


Nettsider
Diplom datert 1361, 26. mai. Helgøya (Sjernarøy, Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 421.


Signatur: ubb-diplom-0041


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i Jelsa skiprede (Ryfylke), samt stadfestet sønnen Eysteins salg av en annen del av samme gård.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 126 mm
  • 241 mm
  • God
  • Pergament, levning av 1. segl.

comments powered by Disqus