Diplom

Dato: 1361-05-26


Nettsider
Diplom datert 1361, 26. mai. Helgøya (Sjernarøy, Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 421.


Signatur: ubb-diplom-0041


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i Jelsa skiprede (Ryfylke), samt stadfestet sønnen Eysteins salg av en annen del av samme gård.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 126
  • 241
  • God
  • Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl ligger i Ms 67 b 45 a.
  • Pergament, levning av 1. segl.
  • Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt.

comments powered by Disqus