Diplom

Dato: 1369-04-15


Nettsider
Diplom datert 1369, 15. april. Uten sted). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 481


Signatur: ubb-diplom-0048


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i Ullensvangs sogn i Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Sigvat Sumarlidssøn, Viking Ivarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 114 mm
  • 192 mm
  • Svært god
  • Pergament, 2 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus