Diplom

Dato: 1390-10-10


Nettsider
Diplom datert 1390 (?), 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 584.


Signatur: ubb-diplom-0055Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Relatert til: Askel Tolfsson, Steinar Niculasson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 130 mm
  • 230 mm
  • God
  • Pergament, 4 seglremer uten segl.

comments powered by Disqus