Diplom

Dato: 1394-07-05


Nettsider
Diplom datert 1394, 5. juli. Strandebarm (Hordaland) og Berge (Håbrekke). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 220.


Signatur: ubb-diplom-0056


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør at Åsa Håvardsdatter solgte til Olav Oddsson et pundsbol i Åse Jondal, Hardanger

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Relatert til: Åsa Håvardsdatter, Olav Oddsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus