Diplom

Dato: 1414-04-04


Nettsider
Diplom datert 1414, 4. april. Langvin (Innvik, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 391.


Signatur: ubb-diplom-0083


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn gjør kjent at brødrene Simon, Eindrid og Erling Steinbjørnssønner skiftet gården Elde (Rugsund i Davik) mellom seg og la en tredjedel under Myrold (i Ståreim).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Arveoppgjør, Skifte, Arv, 1400-tallet

Relatert til: Simon Steinbjørnssønner, Eindrid Steinbjørnssønner

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 92 mm
  • 218 mm
  • God
  • Pergament, 4 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus