Diplom

Dato: 1417-11-15


Nettsider
Diplom datert 1417, 15. november. Utne (Kinsarvik, Hordaland). Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.1. Nr. 655


Signatur: ubb-diplom-0088


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i Jondal sogn i Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Holgeir Kvikssøn, Ragna Steinarsdatter, Halvard Eirikssøn, Bergulf Hallessøn, Magnus Assurssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 97 mm
  • 233 mm
  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus