Diplom

Dato: 1418-10-02


Nettsider
Diplom datert 1418, 2. oktober. Vikøy (Kvam, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 261


Signatur: ubb-diplom-0089


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Torleif Ivarssøn erkjenner at han har solgt til Gamle Tormodssøn 11 spannsbol i gården Hjelle i Odda sogn i Hardanger og at han har innkassert betalingen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Spannsbol

Relatert til: Gamle Tormodssøn, Torleif Ivarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 65 mm
  • 265 mm
  • Pergament, begge seglene mangler.

comments powered by Disqus