Diplom

Dato: 1422-04-03


Nettsider
Diplom datert 1422, 3. april. Tandar (Ringsaker, Hedmark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 817


Signatur: ubb-diplom-0091


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i Ringsaker (Hedemark).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Tord Narvessøn, Narve Ogmunddøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 93 mm
  • 157 mm
  • Pergament, begge segl vedhenger.

comments powered by Disqus