Diplom

Dato: 1425-05-06


Nettsider
Diplom datert 1425, 6. mai, uten sted. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 826


Signatur: ubb-diplom-0094


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Odd Herjulfssøn selger delevis sammen med Torald Åsmundssøn sin gård Godinagerde i Sandeid sogn i Vikedals skibrede (Ryfylke) til Sigurd Rolfssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Torald Åsmundssøn, Odd Herjulfssøn, Sigurd Rolfssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, våpenseglet henger ved.

comments powered by Disqus