Diplom

Dato: 1426-09-28


Nettsider
Diplom datert 1426, 28. September. Ulvestad (Volda, Møre og Romsdal) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 428


Signatur: ubb-diplom-0096


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Bård Bårdson kunngjør at han har solgt gården Dahle i Volda til Svein Erlingsson, og har fått betalingen for den.

Etter vidisse på pergament, datert Dale (Volda) 6. juni 1609.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Salg av eiendom

Relatert til: Svein Erlingsson, Bård Bårdson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 2 seglremmer, segl mangler.

comments powered by Disqus