Diplom

Dato: 1428-12-08


Nettsider
Diplom datert 8. desember 1428 på Dale (Sogn og Fjordane).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722


Signatur: ubb-diplom-0097


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hafer Styrkarssøn og Omund Eysteinssøn, lagrettemenn i Sogn, kunngjør et endelig vitnesbyrd om den mishandling som Asbjørn Olafssøn hadde høvet mot Sigrid Eilifssdatter.

Gitt av fru kansellirådinne Christie.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Strafferett, Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Forbrytelser

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus