Diplom

Dato: 1430-01-28


Nettsider
Diplom datert 28 januar 1430. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 841


Signatur: ubb-diplom-0098


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To menn gjør kjent at Eiulf Kolbjørnssøn, Arne og Sigurd Sigurdssønner og Gudrid Torsteinsdatter solgte til Viking Ketilssøn deres part i et månedsmatsbol i gården Hovland i Ullensvang sogn.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Viking Ketilssøn, Sigurd Sigurdssøn, Eiulf Kolbjørnssøn, Arne Sigurdssøn, Gudrid Torsteinsdatter

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, begge segl henger ved.

comments powered by Disqus