Diplom

Laget mellom 1430-12-01 og 1430-12-31


Nettsider
Diplom datert desember 1430. Vossevangen (Voss, Hordaland) Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845


Signatur: ubb-diplom-0099


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr, Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt

Seks lagrettemenn fastsetter åboten for Rogne på Voss til 4 kyrlag, som brukeren Gerund og hans sønn Torkjell skal svare Odd Botolsson.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Odd Botolsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus