Diplom

Laget mellom 1430-12-01 og 1430-12-31


Nettsider
Diplom datert desember 1430. Vossevangen (Voss, Hordaland) Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845


Signatur: ubb-diplom-0099


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr, Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt

Seks lagrettemenn fastsetter åboten for Rogne på Voss til 4 kyrlag, som brukeren Gerund og hans sønn Torkjell skal svare Odd Botolsson.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Odd Botolsson

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus