Diplom

Dato: 1431-06-20


Nettsider
Diplom datert 20. juni 1431. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 706


Signatur: ubb-diplom-0101


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift av originalen er vedlagt. Et makulert diplom på pergament datert Bergen april 1600 er vedlagt. Dette diplom inneholder en avskrift av ovenstående diplom av 20.6.1431.

Fire lagrettemenn i Nordfjord gjør kjent at på lagtinget i Bergen tilfalt gårdene Hammer og Berge i Utvik sogn i Nordfjord Peder Humble.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagtinget

Relatert til: Peder Humble

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 4 segl mangler.

comments powered by Disqus