Diplom

Dato: 1433-11-01


Nettsider
Diplom datert 1. november 1433. Kinsarvik (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 449


Signatur: ubb-diplom-0103


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn utsteder avskrift av et brev der Magnus Azzorssøn, prest i Kinsarvik, m.fl. kunngjør, at Sira Lafrans Ulfssøn, prest i Eidsfjord, og Odd Bårdssøn gjorde kjent at gården Sælgede i Eidsfjord i Hardanger alltid hadde tilhørt Gudrun Eindridsdatter og hennes forfedre og aldri hadde ligget under kronen eller prestebordet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Prester, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1400-tallet

Relatert til: Odd Bårdssøn, Magnus Azzorssøn, Gudrun Eindridsdatter, Sira Lafrans Ulfssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus