Diplom

Dato: 1439-02-15


Nettsider
Diplom datert 1439, 15. februar. Seim (Kvinherad (?), Hordaland) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 374


Signatur: ubb-diplom-0108


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gaute Jonsson gjør kjent at han har gitt 3 månedsmatsbol i Samland i Jondal til Sunniva Torkelsdotter. Brevet ble skrevet ”aa Seime sunnudagen i fastegang” (: igangr fostu, fastelavnssøndag), 1439. Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl. Originalen er ikke funnet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Sunniva Torkelsdotter, Gaute Jonsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift

comments powered by Disqus