Diplom

Dato: 1442-07-09


Nettsider
Diplom datert 1442, 9. juli. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 108


Signatur: ubb-diplom-0113


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Christoffers vernebrev for domkapitlet i Trondheim. Avskrift av major Niels G.A. Dahl etter Gerhard Schønings beskrivelse over Trondhjems Domkirke (se opplysninger i Diplomatarium Norvegicum 13, s. 83).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Trondhjem domkirke

Relatert til: Niels Griis Alstrup Dahl, Christoffer av Bayern

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift

comments powered by Disqus