Diplom

Dato: 1447-03-29


Nettsider
Diplom datert 1447, 29. mars. Oppland (Valdres) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 505


Signatur: ubb-diplom-0120


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ogmund Lavransson gir kvittering til Vebjørn Einarsson for 12 kyrlag som han har betalt til den avdøde Sira Guttorm Ogmundsson på Hoff, Toten, for den del jordgods i Valdres (Aurdal og Vang). - Ogmund Lavransson har på denne tid sannsynligvis eid hovedhandskriftet av Kongespeilet: AM 243 bafol. Se opplysninger i Konungs skuggsjá, Speculum regale – de norske håndskrifter i faksimile, Oslo 1947, s. 8-9.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Handel, Diplomer, Jordegods, 1400-tallet, Kvittering

Relatert til: Ogmund Lavransson, Sira Guttorm Ogmundsson, Vebjørn Einarsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 3 seglene mangler.

comments powered by Disqus