Diplom

Dato: 1447-10-14


Nettsider
Diplom datert 1447, 14. oktober. Takle (Voss, Hordaland. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 443


Signatur: ubb-diplom-0121


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire lagrettemenn gjør kjent at Hallgrim Hallgrimsson på vegne av sin kone Tora Arnesdotter har solgt 3 månedsmatsbol i Sundven i Vinje sokn, Holabygd (Vossestrand) til Olaf Peterson. – Brevet er skrevet ” a takkla fyrsta laurdagin a vettre” 1447 (dvs. første vinterdag, 14. oktober, som det året falt på en lørdag). Etter avskrift (med oversettelse) fra 1820-20-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å ha fulgt med Holcks store gave til Bergen Museum (diplomsamlingen), og originalen er nå ikke kjent (?).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Hallgrim Hallgrimsson, Tora Arnesdotter, Olaf Peterson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift

comments powered by Disqus