Diplom

Dato: 1449-03-16


Nettsider
Diplom datert 1449, 16. mars. Tvilde (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 906


Signatur: ubb-diplom-0122


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a og 421.9

Presten på Voss og seks lagrettemenn gjør kjent at hustru Gerthrud Jakobsdatter (Rømer) solgte til Gård Olafssøn 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss. Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a og 421.9.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Eiendom, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, 1400-tallet

Relatert til: Gård Olafssøn, Gerthrud Jakobsdatter (Rømer)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus