Diplom

Dato: 1449-10-20


Nettsider
Diplom datert 20. oktober 1449, Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911


Signatur: ubb-diplom-0125


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bergens lagmann Jon Olafssøn tilkjenner Margreta Håvardsdatter retten til gården Øfstus på Varaldsøy i Kvinnherrad, som sammen med annet av Håvard Arvidssøns gods i Norge i lang til hadde vært pantsatt til Birgitta Jonsdatter.
Holcks gave.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Pant

Relatert til: Margreta Håvardsdatter, Birgitta Jonsdatter, Håvard Arvidssøn, Jon Olafssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, seglene mangler. Diplomet har vært utsatt for fuktighet på høyre side. Forsøk på reparasjon har blitt gjort etter den kom til museets samlinger, utført med en eldre type tape som nå er begynt å bli porøs. Tapet i øvre og nedre del, og på baksiden for å forsterke brettene.

comments powered by Disqus