Diplom

Dato: 1449-10-20


Nettsider
Diplom datert 20. oktober 1449, Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911


Signatur: ubb-diplom-0125


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bergens lagmann Jon Olafssøn tilkjenner Margreta Håvardsdatter retten til gården Øfstus på Varaldsøy i Kvinnherrad, som sammen med annet av Håvard Arvidssøns gods i Norge i lang til hadde vært pantsatt til Birgitta Jonsdatter.
Holcks gave.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Dom, 1400-tallet, Pant

Relatert til: Margreta Håvardsdatter, Birgitta Jonsdatter, Håvard Arvidssøn, Jon Olafssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, seglene mangler.

comments powered by Disqus