Diplom

Dato: 1452-06-23


Nettsider
Diplom datert 1452, 23. juni. Store-Brandvik (Stord, Hordaland). Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.10. Nr. 206


Signatur: ubb-diplom-0127


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Tre lagrettemenn i Sunnhordaland kunngjør, at tre menn, Halstein Arnassøn, Halvar Gautssøn og Torkel Toressøn aldri har hørt annet enn at Store-Brandvik alltid uimotsagt har eid utmarken helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf på Halsnøy. Om originalen, se opplysning i DN 10 Nr. 206 Avskrift av W.F.K. Christie.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk, Kunngjøring

Relatert til: Torkel Toressøn, Halstein Arnassøn, Halvar Gautssøn, Halsnøy kloster

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus