Diplom

Dato: 1452-06-24


Nettsider
Diplom datert 1452, 24. juni. Lande (Fjellberg, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 207
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01


Signatur: ubb-diplom-0128


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

To lagrettemenn i Kvinnherrad i Sunnhordaland kunngjør, at Erik Erikssøn, lagrettemann i Fjellber, og hans mor Gertrud Eriksdatter stadfester at Store-Brandviks utmark alltid uimotsagt gikk helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf på Halsnøy. Avskrift etter original i Det norske riksarkiv. 1. Avskrift av W.F.K. Christie. 2. Avskrift og oversettelse av N.A. Dahl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk

Relatert til: Halsnøy kloster, Erik Erikssøn (Fjellberg), Gertrud Eriksdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus