Diplom

Dato: 1455-04-09


Nettsider
Diplom datert 1455, 9. april. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 476


Signatur: ubb-diplom-0133


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn på Voss gjør kjent at Brynjolf Aslaksson solgte til Arne Peterson to månedsmatsbol i Takle (på Voss). Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevetet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å ha fulgt med i Holcks store gave til Bergen Museum (diplomsamlingen), og originalen er nå ikke kjent (?)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Arne Petersson, Brynjolf Aslaksson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift

comments powered by Disqus