Diplom

Dato: 1455-05-02


Nettsider
Diplom datert 1455, 2. mai. Haga ,(Høyland, Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 323


Signatur: ubb-diplom-0134


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Helge Gunnleikssøn og Torkjel Gunnarssøn kunngjør, at de har solgt til Torgeir Hallvardssøn på Haga halve bekken og kvernstøet mellom Lutsi og Haga i Gands sogn og skipsrede. For dette har de mottatt betaling. datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Torgeir Hallvardssøn, Helge Gunnleikssøn, Torkjel Gunnarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament.

comments powered by Disqus